သုည (၂)

တစ်ဘဝစာ…
ခပ်ကြာကြာ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့လိုက်ရုံလေးတင်ပါပဲ။
(ဒီအပြင် ဘာမှမပိုခဲ့ပါဘူး။)

ကောင်မလေးရေ…
ငါဆိုတဲ့ကောင်က သွေးအေး
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးပဲ…
…လွမ်းတယ်

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.