နေရစ်ခဲ့

ချစ်သူကိုတောင်
ချစ်တယ်လို့ မပြောရဲတဲ့ကောင်…
ရာစုတစ်ထောင်နေရစ်ခဲ့…
ထိုသို့ဖြင့် စကားမဲ့စေသတည်း

မီးတောက်ရစ်သမ်(တာရာမင်းဝေ)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.