မြစ်ရေပြင် လှေလူးလို့
ချစ်ဦး မယ်နဲ့မောင်
ပန်းခူးရအောင်

(ကြည်အေး)