ရီလေတီဗီတီ သီအိုရီ

ယောကျာ်းကလေးများအဖို့
တစ်ထွာသောဆံပင်သည်
အရှည်ကြီး ဖြစ်၏ ။
မိန်းကလေးများအဖို့
တစ်ထွာသောဆံပင်သည်
တိုတိုကလေးဖြစ်၏ ။

ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ လူအဖို့
အင်းစိန်နှင့်ရန်ကုန်ခရီးသည်
အဝေးကြီးဖြစ်၏ ။
ကိုယ်ပိုင်ကားပေါ်မှ လူအဖို့
အင်းစိန်နှင့်ရန်ကုန်ခရီးသည်
နီးနီးလေးဖြစ်၏ ။

တောင်အောက်မှ လူအဖို့
ထိုလမ်းသည်
အတက်ဖြစ်၏ ။
တောင်ပေါ်မှ လူအဖို့
ထိုလမ်းသည်
အဆင်းဖြစ်၏ ။

ညအဖို့
၁၂ နာရီသည် သန်းခေါင်ယံဖြစ်၏ ။
နေ့အဖို့
၁၂ နာရီသည် မွန်းတည့်ဖြစ်၏ ။

လူကြီးများအဖို့
အချစ်သည် အတိတ်ဖြစ်၏ ။
လူငယ်များအဖို့
အချစ်သည် အနာဂတ်ဖြစ်၏ ။ ။

ရီလေတီဗီတီ သီအိုရီ – မင်းလူ (“ဦးမင်းလူကောင်းမှု” ကဗျာစာအုပ်မှ)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.