နင့်ရဲ့ အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အလှယဉ်ယဉ်ကြောင့် ငါ သေဆုံးခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်ပေါ့… ချစ်သူ