သေဆုံးခြင်း

နင့်ရဲ့ အသက်ရှူမှားလောက်တဲ့ အလှယဉ်ယဉ်ကြောင့် ငါ သေဆုံးခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်ပေါ့… ချစ်သူ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.