ကြယ်

July 06, 2013

ကြယ်ပွင့်တွေဆီ

ကြယ်ရည်တွေလူးလို့

ကြယ်အငုံ ကြယ်အဖူးနဲ့

ကြယ်ပွင့်တွေပဲ ခူးချင်တယ်။

(ကြည်အေး)

← Back