ကားမှတ်တိုင်သစ် ၅ဝဝ တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း အပြီးဆောက်မည်

မှတ်တိုင်များ၏ ခေါင်မိုးတွင် ဘတ်စ်ကားခန့်မှန်းရောက်ရှိချိန်အား ဖော်ပြမည့်အပြင် အီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာများ အားသွင်းရန် USB  ပေါက်များ တပ်ဆင်ထားသော ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်သစ် ၅ဝဝ၊ ကြော်ငြာစာမျက်နှာနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ သတင်းအချက်အလက်များ အသိပေးဖော်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ် ၅ဝဝ တို့ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်

Source: ကားမှတ်တိုင်သစ် ၅ဝဝ တစ်နှစ်ခွဲအတွင်း အပြီးဆောက်မည်

• • •

Yangon Payment System

YRTA will soon introduce Yangon Payment System (YPS). According to Global New Light of Myanmar, they are gonna announce winner for YPS tender on coming 10th January. I wish to see some promotions from the winning company in first few months to make the adoption rate better.

Majority of regular commuters are from low-income households. They will not be willing (or rather cannot afford) to top-up large sum of money (say Ks5000). Probably Ks1000 to Ks2000 top-ups will be more common. (Another reason of low top-up amount may be the concern that they might lose the card.) We may also have to consider what is the smallest acceptable denomination – Ks200 or Ks500.

In order to make the system efficient, promotions similar to mobile bill counterparts can be implemented. For example, if we top-up Ks2000, there will be Ks200 additional credit etc. In fact, there are many things to consider while devising policies with big impact on large population. And, winning company, I hope, makes the system flexible enough to ensure that it can adapt to demands and requirements which may soon arise.

I wish YBS a success.

• • •

Long Term Agreement for Improved Bus Terminal in Mandalay

proposed bus terminal prototype in Mandalay MCDC

Under the guidelines of Mandalay Investment Commission, the termi­nal will be upgraded and modernized in line with international standards. This will include new lounges, centers for ticket sales, restaurants, super­markets, shopping malls, hotels, and condominium units according to the signing ceremony at Man­dalay Regional Government Office, on October 10, 2017.

Based on the agreement between the company and MCDC, the company has to pay K3 billion ($2.19 million) per year for 50 years to the YDCD for the leasing of the terminal grounds, according to U Kyaw Zaw Aung, Member of Mandalay City Devel­opment Council told My­anmar Business Today.

Source: Long Term Agreement for Improved Bus Terminal | Myanmar Business Today

• • •